Zanimivosti

Stensko ogrevanje

Deluje na principu nizko temperaturnega ogrevanja prostorov ter zaradi tega omogoča zdravo bivanje pri odličnih klimatskih pogojih.

Toplota prehaja v prostor s sevanjem, deloma tudi s konvekcijo. Topel zrak se ob ogreti ploskvi dviga. Cirkulacija je močnejša, tako preprečimo sevanje hladnih sten in oken.

Sistemi stenskega ogrevanja so konstrukcijsko enostavni in je z njimi lahko upravljati. Zaradi dostopne cene, enostavnega načrtovanja in minimalnih stroškov vzdrževanja in predvsem nizke porabe energije, se stensko ogrevanje vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. Do sedaj se je stensko ogrevanje uporabljalo predvsem skupaj s talnim ogrevanjem, možno pa ga je samostojno uporabljati tako v novogradnjah kot pri sanaciji starih objektov.

1. Sistemi stenskega ogrevanja – hlajenja

Stenska ogrevanja se med seboj razlikujejo po konstrukcijski obliki in po funkcionalnosti, v glavnem pa se porabljajo se naslednji sistemi:

Suha izvedba: ogrevalna cev RAUTHERM S 12 x 2,0 je integrirana v gips-plošče, ki so različnih velikosti. Montaža se izvaja enostavno, hitro in čisto.

Mokra izvedba: cevi za ogrevanje polagamo hitro in enostavno v RAUFIX-šine, ki so pritrjene na zid.

Kot cevni material se uporabljajo Polyetilenske ogrevalne cevi. Njihova visoka fleksibilnost in odpornost na zunanje vplive omogočata poljuben razmak cevi in način polaganja. Z zmanjšanjem delovne temperature se zmanjšajo tudi stroški porabe energije. Tako se poveča možnost uporabe alternativnih energijskih sistemov z nizkimi delovnimi temperaturami, na primer toplotne črpalke (IDM Terra-HGL) in sprejemniki sončne energije (kolektorji).

Uporabljajo se kot dodatne grelne površine ob stropnem ogrevanju, da bi s tem zmanjšali pretok hladnega zraka skoz okno pri zelo nizkih temperaturah. Za grelno telo se montira izolacijska plošča debeline 6 do 8 cm.

Enako toplotno ugodje bi dosegli, če bi prostor ogrevali s klasičnim radiatorskim ogrevanjem na 21°C. Že 1°C manj ogrevanje letno, pa pomeni prihranka energije 5 do 6 %, kar se pri sedanji ceni energentov zelo pozna.

2. Načrtovanje stenskega ogrevanja

Preden se lotimo vgradnje stenskega ogrevanja, je potrebno, da nam projektant izdela ustrezen projekt, ki naj zajema:

 • izračun toplotnih izgub,
 • nizkotemperaturni sistem ogrevanja,
 • izbira stenskega ogrevanja – stara ali novogradnja,
 • kakšna bo obloga zidu (ploščice, les, tapete),
 • kakšna površina zidu je razpoložljiva za položitev stenskega ogrevanja. Pri tem ne smemo pozabiti na razporeditev pohištva v prostoru, predvsem omar in regalnih elementov, ki bodo bistveno vplivali na toploto v prostor,
 • izračun potrebne delovne temperature za sistem stenskega ogrevanja, razporeditev razdelilnikov, posebno pri površinah, inštaliranih s cevnim sistemom, zaradi odzračevanja,
 • število ogrevalnih krogov na osnovi velikosti ogrevane površine stene, izbranih primerov cevi in morebitnih vgradnih elementov v steni, kot so na primer okna in vrata.

3. Izvedba stenskega ogrevanja – hlajenja

Za vgradnjo stenskega ogrevanja, ne obstajajo točno določena določila. Glede na dobro počutje je priporočljivo v sistemu uporabljati čim nižje sistemske temperature. Toplotna izolacija naj bo izvedena glede na novejše predpise, kar pomeni, da naj bo toplotna prehodnost ovoja zgradbe enaka ali manjša od 0,35 W/m2K.

3.1. Izvedba stenskega ogrevanja

3.2. Izvedba stenskega s talnim ogrevanjem

3.3. Izvedba stenskega ogrevanjem z radiatorjem

Za površinsko ogrevanje, ne glede na to, ali je to talno ali stensko ogrevanje, je torej predpisana omejitev prehoda med gradbenimi plastmi, torej med ogrevanimi površinami in zunanjo temperaturo, ki ni odvisna od talnih ali stenskih oblog.

Toplotna izolacijska plast je v teh primerih nameščena na notranji strani zgradbe zato, ker je nameščanje na zunanji strani stene ponavadi cenovno dražje in pri zgradbah, ki so zgodovinsko zaščitene (fasade) tudi neizvedljivo. Pri tem je pomembno, da upoštevamo točko rosišča in da je zunanja stena tako izvedena (ometana), da vlaga ne more prodreti v notranjost. Vmesne stene je priporočljivo prav tako toplotno izolirati, ker tako preprečimo celotno ogrevanje zidu. Za toplotno izolacijo vmesnih sten se priporoča plast ometa iz materiala z izolacijsko sposobnostjo. Paziti moramo, da uporabljamo ustrezen omet. Poleg temperaturne obstojnosti je priporočljiva tudi elastičnost materiala ometa. Debelina ometa je odvisna od debeline cevi in znaša med 10 in 15 mm.
Omet se nanaša v dveh delovnih korakih. Prvi dan se položijo cevi in obdajo z ometom, nato se steklena vlakna vtisnejo v svežo malto in nanese se zaključni sloj. Pri nanosu ometa je potrebno upoštevati navodila proizvajalca Pri suhomontažnih elementih, kot so mavčne plošče, ki imajo že vgrajene kanale za polaganje cevi pri stenskem ogrevanju, je prav tako potrebno upoštevati navodila proizvajalca teh plošč Po določenem času, ki potreben za sušenje ometa, se lahko po navodilih izvajalca prične z ogrevanjem površin.

Ekonomski vidik stenskega ogrevanja

Ko danes načrtujemo ogrevanje bodisi poslovnih prostorov večjih objektih bodisi stanovanjskih v individualnih zgradbah, skoraj ne moremo mimo sistema talnega ogrevanja ter v zadnjem obdobju tudi stenskega ali stropnega. Razlogov je več. Med najpomembnejšimi so gotovo naslednji:

 • nizko temperaturni režim ogrevanja s talnim ogrevanjem nudi enako udobne bivalne pogoje v prostoru s temperaturo, ki je za 1-2°C nižja kot pri radiatorskem ogrevanju,
 • pretežni del toplote tal se prenaša na zrak s sevanjem, tako da ne prihaja do močnega kroženja zraka, ki povzroča neprijeten vlek ob tleh ter dviguje prah in umazanijo. Tako je izboljšana higiena, saj je onemogočeno dvigovanje prahu, pršic in drugih delcev, ki povzročajo alergije,
 • stensko ogrevanje omogoča, da imamo v prostorih nekaj stopinj nižjo temperaturo kot pri klasičnem ogrevalnem sistemu. Zaradi sevanja toplote od stene proti stropu dobimo prijetno, enakomerno porazdelitev temperature po višini, zato ne občutimo sobne temperature kot nizke,
 • zaradi relativno nizkih temperatur je možno uporabiti več različnih virov toplote,
 • ugoden temperaturni profil v prostoru v funkciji udobja ob hkratni nižji temperaturi prostora,
 • do 30 % prihranek energije,
 • možnost hlajenja prostorov (prijetnejši klimatski pogoji glede na klima napravo ? brez hrupa, konstantna vlažnost prostora, konstantna razporeditev temperature v prostoru,?).

Pravilna izvedba stenskega ogrevanja

Zaključek

Spoznali smo osnovne značilnosti stenskega ogrevanja, ki imajo glede toplotnih značilnosti znatne prednosti v primerjavi s klasičnimi ogrevalnimi sistemi ogrevanja, posebej pa še zaradi nizke porabe energije ter enostavne izdelave in tudi vgradnje. Tako pri stenskem kakor tudi pri talnem ogrevanju imamo možnost hlajenja prostorov v poletnih mesecih seveda če nam to dopušča sistem (toplotna črpalka IDM Terra-HGL).
V bodoče lahko pričakujemo, da bodo počasi izpodrinili konvencionalne ogrevalne sisteme ogrevanja. Stensko ogrevanje lahko uporabljamo tudi že kot samostojno ogrevanje in ne samo v kombinaciji s talnim ogrevanjem, kot smo bili navajeni do sedaj.

Back to list

Sorodni članki